Folksonomies en het semantische web

Het Semantische Web houdt zich bezig met, zoals het woord semantiek al aanduidt, de betekenisleer (( Semantiek: leer van de betekenis van de woorden en woordgroepen => betekenisleer Van Dale Taalweb. Onlinewoordenboek.
http://www.vandale.nl/opzoeken/woordenboek/?zoekwoord=semantiek 10 januari 2006 )) . De betekenisleer is echter afhankelijk van de zijnsleer, de ontologie. Welke betekenis wij aan begrippen geven hangt immers samen met ons begrip van wat dingen zijn. Filosofische discussies over wat dingen zijn, ontologie, vinden wel al terug bij Plato. Het begrip is nu ook opgenomen in de informatiewetenschappen en de computerwetenschappen waar het een ietwat andere betekenis heeft gekregen. Zoals Tim Berners-Lee het zelf beschrijft:

A solution to this problem is provided by the third basic component of the Semantic Web, collections of information called ontologies. In philosophy, an ontology is a theory about the nature of existence, of what types of things exist; ontology as a discipline studies such theories. Artificial-intelligence and Web researchers have co-opted the term for their own jargon, and for them an ontology is a document or file that formally defines the relations among terms. The most typical kind of ontology for the Web has a taxonomy and a set of inference rules. (( Berners-Lee, Tim, J. Hendler & O. Lassila. ‘The Semantic Web. A new form of Web content that is meaningful to computers will unleash a revolution of new possibilities.’ Scientific American (May 2001).
http://www.scientificamerican.com/print_version.cfm?articleID=00048144-10D2-1C70-84A9809EC588EF21 9 januari 2006. ))

Ontologieën, als één van de basisstenen van het Semantische Web, worden echter bekritiseerd door critici als Nova Spivack (( Spivack, Nova. ‘The Ontology Problem: A Definition with Commentary’ (November 2004)
http://novaspivack.typepad.com/nova_spivacks_weblog/2004/11/the_ontology_pr.html 11 januari 2006 )) en Clay Shirky. Met name de kritiek van Shirky is veel geciteerd en later ook weer veel bekritiseerd. Shirky begint zijn betoog tegen het Semantische Web met kritiek op syllogismen (( Een logische redenering of een denkhandeling die uit drie delen bestaat: twee premissen (de major-term, de hoofdstelling en de minor-term, daaraan ondergeschikt) waaruit men een conclusie of besluit afleidt, syn sluitrede) Van Dale )) , waarbij het Semantische Web volgens hem een machine is om syllogismen te creëren. Hierbij zou een te grote nadruk worden gelegd op de veronderstelde waarde van deductief redeneren en te weinig nadruk liggen op contextgevoelige informatie.

PDF logo small Folksonomies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *