RFID in het publieke domein en de mogelijke gevolgen voor privacy

Inleiding

Op 24, 25 en 26 november 2005 zal in Huis aan de Werf in Utrecht de voorstelling dat-a te zien zijn. dat-a is een RFID project dat gemaakt is door de stichting z25.org. Het doel van het project is om te bezoekers direct kennis te laten maken met RFID, wat de mogelijkheden ervan zijn en wat de mogelijke implicaties kunnen zijn van de uitbreiding in het gebruik van RFID.

RFID in het publieke domein en de mogelijke gevolgen voor privacy
© Stichting z25.org

We willen de bezoeker op een extreme manier laten ervaren hoe zo’n wereld eruit zou zien. We laten ze voelen hoe het is om bij iedere triviale keuze gevolgd te worden en hoe dit volgen duidelijke consequenties heeft voor jou culturele identiteit. (( Stichting z25.org, Project dat-a. 20 november 2005. http://dat-a.z25.org/?pageid=Dat-a ))

De bezoeker krijgt bij binnenkomst een RFID-tag, waarop persoonlijke informatie opgeslagen is. Gedurende de hele avond wordt de bezoeker met behulp van de RFID-tag geïdentificeerd en gelokaliseerd. Alle informatie die over de bezoeker bekend is, wordt opgeslagen en geanalyseerd in een database. De gegevens van deze database worden tevens openbaar gemaakt en getoond op schermen die in het Huis aan de Werf hangen. Zo wordt zowel de beweging van de bezoeker in de ruimte gevisualiseerd als dat de werking van het systeem wordt getoond.

De gegevens uit de database worden tevens gebruikt om een profiel te maken van de bezoeker en dit profiel kan consequenties hebben voor het huidige bezoek of voor een bezoek in de toekomst. De keuzes die de gebruiker maakt, worden gematched aan profielen in de database. Hieruit zou een bezoekadvies kunnen volgen, bijvoorbeeld “bezoek de 2e verdieping�. Tevens zou het profiel gebruikt kunnen worden om de volgende keer de bezoeker bijvoorbeeld toegang te ontzeggen tot het café.

De voorstelling in Huis aan de Werf mag dan een kunstuiting zijn, maar het maakt wel duidelijk wat een implementatie van een dergelijke techniek in het publieke domein zou kunnen betekenen voor onze privacy. Hieruit volgt dan ook mijn onderzoeksvraag: Wat zijn de mogelijke gevolgen van de implementatie van RFID in het publieke domein voor de privacy?

PDF logo small RFID in het publieke domein en de mogelijke gevolgen voor privacy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *