Rapport over webarchivering erfgoedinstellingen

In samenwerking met collega’s van het Instituut voor Informatierecht (IvIR), heb ik meegeschreven aan een onderzoeksrapport voor het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, het kennisinstituut voor het ministerie van Justitie en Veiligheid, over webarchivering door erfgoedinstellingen:

“De culturele erfgoedsector in Nederland heeft de ambitie om websites en andere webcontent voor volgende generaties te verzamelen en bewaren. Dat kan met webharvesting, waarbij kopieën worden gemaakt van het Nederlandse web. Naast praktische en technische uitdagingen, komen daar ook juridische en beleidsmatige vraagstukken bij. Het Instituut voor Informatierecht (IVIR) van de Universiteit van Amsterdam heeft, in opdracht van het WODC, onderzocht welke handvatten er zijn om de rechtszekerheid rondom webharvesting te waarborgen.” (WODC)

Aan het onderzoeksrapport ligt de doelstelling ten grondslag om te inventariseren wat juridisch, beleidsmatig en technisch nodig is om webharvesting mogelijk te maken, onder meer in de vorm van een zogenaamde nationale “domeincrawl”: het systematische kopiëren en archiveren van webpagina’s die een afspiegeling vormen van de Nederlandse sociale, culturele, economische, juridische, politieke en wetenschappelijke geschiedenis online. Lees het gehele rapport hier:

Senftleben, M., van Gompel, S., Helmond, A., Schumacher, L., Ausloos, J., van Hoboken, J., & Quintais, J. P. (2021). Web harvesting (WODC Rapport 3142). Universiteit van Amsterdam – Instituut voor Informatierecht (IVIR). https://repository.wodc.nl/handle/20.500.12832/3119

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *